Измамата на бившия „авокат“ („Enzo GIOVIALE“) – CARMINE VINCENZO GIOVIALE

Между една среща и друга с адвокат Graziella GIOVIALE (“MariaGrazia”), сестра на ОСЪДЕНИЯ ЗА ИЗМАМА И ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ПОДПИС, бившия „авокат“, ИЗКЛЮЧЕН от регистъра на „авокати“ на „юридическата кантора“ GIOVIALE & Partners в Soverato CARMINE VINCENZO GIOVIALE (“Enzo GIOVIALE”). Така, в кантората на обвиняемия и по-късно ОСЪДЕНИЯ, Giuseppe Procopio (наричан “Pino”) подписваше като свидетел частния документ заедно с GIVIALE Carmelo, баща на обвиняемия и Macrì Antonio. При тази възможност GIOVIALE връчи 3 (три) чека на измамения клиент ОТ GIOVIALE, като дал да се разбере, че те са издадени по неговата лична текуща сметка (вж. показанията на Giuseppe Procopio (наричан “Pino”) при предварително разследване и потвърдени по време на съдебния процес).

авокат GIOVIALE

Измамата на бившия „авокат“ („Enzo GIOVIALE“) - CARMINE VINCENZO GIOVIALE

soverato

Прочети и изтегли всички присъди за осъждане на бившия „авокат“, изключен от адвокатската колегия, GIOVIALE.

авокат GIOVIALE

gioviale